Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny

Czyściec dla dusz

Za dusze w Czyśćcu cierpiące

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym złotym paciorku: Ojcze nasz…

Na małym białym paciorku: I. Ku czci wszystkich Świętych: Chwała Ojcu…

Na małym zielonym paciorku: II. Ku czci Św. Michała Archanioła: Chwała Ojcu…

Na małym różowym paciorku: III. Ku czci Św. Aniołów Stróżów: Chwała Ojcu…

Na drugim dużym niebieskim paciorku: Zdrowaś Maryjo…

Na medaliku centralnym z Panią Maryją (jak jest): Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz.

Na trzech małych czerwonych paciorkach (w każdej tajemnicy): Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Na dalszych dużych niebieskich paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Obietnice Matki Bożej: Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśśca i pięćset dusz z każdego poziomu. Każda dusza wybawiona przez Łaską tej Koronki będzie się wstawiać a szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa… otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce. Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom – Bojaźń Boża

II poziom – Miłość

III poziom – Wiara

IV poziom – Nadzieja

V poziom – Posłuszeństwo

VI poziom – Cierpliwość

VII poziom – Pobożność

VIII poziom – Wstydliwość

IX poziom – Roztropność

X poziom – Męstwo

XI poziom – Umiarkowanie

XII poziom – Czystość

XIII poziom – Sprawiedliwość 

Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Matki Bożej Dziewicy Maryi

Rożaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny