Różaniec o Najsłodszym Imieniu Jezus

3 STYCZNIA

Różaniec o Najsłodszym Imieniu Jezus odmawia się w każdy Piątek, w każdą drugą Niedzielę miesiąca i w Święta Zbawiciela, to jest: na Nowy Rok, Trzech Króli, Niedzielę Palmową, na Przemienienie Pańskie itd.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

CZĘŚĆ I RADOSNA

Tajemnica I – Wcielenia Słowa Bożego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któregoś Panno z Ducha Świętego poczęła. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica II – Nawiedzenie Św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któregoś do Elżbiety świętej niosła. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któregoś Panno porodziła. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa w Kościele Jerozolimskim.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któregoś w Kościele ofiarowała. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica V – Znalezienie Pana Jezusa w Kościele Jerozolimskim.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któregoś w Kościele znalazła. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

CZĘŚĆ II BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa i pojmanie Pana Jezusa w Ogrójcu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który za nas krwią się pocił. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica II – Biczowanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który za nas był biczowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica III – Ukoronowanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który za nas cierniem był ukoronowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica IV – Niesienie Krzyża na Górę Kalwarię.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który za nas Krzyż dźwigał. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który za nas był ukrzyżowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

CZĘŚĆ III CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który zmartwychwstał. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Któryś w Niebo wstąpił. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który Ducha Świętego zesłał. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który Cię Panno wziął do Nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Tajemnica V – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w Niebie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Który Cię Panno w Niebie ukoronował. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(10 razy) Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

***

Modlitewnik „Droga do Nieba” Za zgodą Kurii Metropolitalnej. Kraków, dnia 13 maja 1970 roku.

Wianek Perłowy

Uwity z trzech złotych i piętnastu srebrnych pereł

Gdy święta Gertruda podobne pozdrowienie ofiarowała Bogu, na cześć Najsłodszego Imienia Jezus widziała przed sobą te pozdrowienia w kształcie ślicznych róż, u których wisiały złote dzwonki wydające dziwny dźwięk, z czego serce Boskie niewymowną napełniło się radością. Pozdrowienia, które bardzo żarliwie odmawiano wydały się przedziwną muzyką Bogu, te zaś, które ozięble odmawiano wydawały głuchy tylko i smutny dźwięk. I rzekł do niej Pan: Ktokolwiek mnie pozdrowi tymi słowy: Pozdrawiam Cię Jezu najsłodszy itd., na tego rozleję zapach żywota wiecznego albowiem na te słowa, Bóstwo moje samo w sobie wzruszone wydaje z siebie niepojęty i wdzięczny zapach dziwnej radości.

Pierwsza perła złotaZłota Perła duża

Pozdrawiam Cię ożywiająca Perło Bóstwa najszlachetniejszego. Pozdrawiam Cię niezwiędły kwiecie człowieczeństwa Chrystusowego, Jezu najwdzięczniejszy Tyś moim jedynym i najwyższym zbawieniem. Tyś Stwórca, Odkupiciel i Miłośnik mój, Ty opuściwszy pieszczoty łona Ojca Swojego przedwiecznego pozyskałeś mnie Sobie przez uciski śmierci.

Pięć pereł srebrnych Srebrne Perły

1. Pozdrawiam Cię, Jezu najsłodszy. Przenajświętszej Trójcy perło nieoszacowana, której wagą i ceną cały świat okupiony.

2. Pozdrawiam Cię, Jezu najłaskawszy dziwne światło chwały ojcowskiej, który w szczęśliwej wieczności oświecasz i cieszysz wybranych Swoich jasnością oblicza Swego.

3. Pozdrawiam Cię, Jezu najukochańszy jasny promieniu Słońca Sprawiedliwości, który ogniem miłości swojej zapalasz Aniołów i Świętych wybranych.

4. Pozdrawiam Cię, Jezu najszlachetniejszy żywy obrazie istoty ojcowskiej, który wszystkich miłośników swoich czynisz uczestnikami Bóstwa Swojego.

5. Pozdrawiam Cię, Jezu, najjaśniejsza gwiazdo zaranna Kościoła wiernych, który oświecasz ciemności świata i rozpraszasz czarne kłęby grzechu. Amen.

Druga perła złota Złota Perła duża

Pozdrawiam Cię, Jezu Oblubieńcze najukochańszy z całym wdziękiem Bóstwa Twojego przytulam Cię do siebie całując głęboką ranę miłości, ranę Serca Twego Najświętszego.

Pięć pereł srebrnych Srebrne Perły

1. Pozdrawiam Cię, Jezu najpiękniejszy z synów ludzkich najwydatniejsza perło zrodzona w oceanie Bóstwa Ojca przedwiecznego, której początku żaden rozum stworzony pojąć nie może.

2. Pozdrawiam Cię, Jezu najsłodszy niebieska manno przedziwnej słodyczy posilająca i nasycająca każdego łaknącego.

3. Pozdrawiam Cię, Jezu najjaśniejszy ogniu miłości niestworzonej, który ulgę przynosisz w pracach i osładzasz trudy nędznego żywota naszego.

4. Pozdrawiam Cię, Jezu najwdzięczniejszy strumieniu żywej wody, zamieniający w słodką pociechę gorycz utrapionej duszy naszej.

5. Pozdrawiam Cię, Jezu nieoszacowana skarbnico Boskiej istoty bogacąca ubóstwo i nędze nasze. Amen.

Trzecia perła złota Złota Perła duża

Pozdrawiam Cię, Jezu łaski pełen, miłosierdzie z Tobą Błogosławionyś między Synami ludzkimi i błogosławione niech będzie Najświętsze Imię Twoje jako i żywot i męka Twoja. Słodki Jezu, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pięć pereł srebrnych Srebrne Perły

1. Pozdrawiam Cię, Jezu oblubieńcze i korono Panien, Ciebie, którego miłość ku nam uczyniła Synem Panny chwalimy na wieki.

2. Pozdrawiam Cię, Jezu Panie wszechrzeczy, ozdobniejszy nad wszystkie, syny ludzkie: Ciebie czcimy i wyznajemy jako Pana naszego najłaskawszego.

3. Pozdrawiam Cię, Jezu światłości przedziwna i bóstwa wiecznego niesłychane cudo, Jezu, który wszystkie zmazy świata gładzisz.

4. Pozdrawiam Cię, pociecho nasza Panie Jezu przedziwna skarbnico bogactw niewidomych samego Boga, jedyna ucieczko ubogich, ochłodo strapionych.

5. Pozdrawiam Cię Jezu ozdobo Aniołów, źródło żywe, światło serc ludzkich przewyższające wszelkie pociechy i wszelkie żądze światowe. Amen.

Ofiarowanie

O dobry Jezu miłości, pociecho i słodkości moja, Ciebie samego miłuje dusza moja, do Ciebie wzdycha, Ciebie żąda duch mój. Ty, bowiem nad słońce jaśniejszy, nad miesiąc piękniejszy, nad jutrzenkę wydatniejszy, światło gwiazd przewyższający. Tyś bielszy nad lilie, rumieńszy nad hiacynty, milszy nad wszystkie kwiaty. Tyś słodszy nad wszystkie słodycze. W Tobie samym miłość gruntowna, spoczynek pokrzepiający, spokój najmilszy. Tyś Ram mocny i chwalebny, Tyś sam słodki i miły. Tyś sam piękny i przyjemny. Tyś sam ozdobny i roz­koszy pełen. Ty sam jesteś tym i takim, któremu równego ani ziemia, ani niebo w chwale swojej nie znajdą. Tobie, zatem w dowód miłości serca swojego ofiaruję ten wianeczek perłowy łącząc się z tą ofiarą, z którą całe niebo na złotym ołtarzu Boskiego Serca Twego oddaje chwałę wiecznego pienia. Dopomóż mi, więc Chryste Jezu prawdziwa miłości serca mego, chwała moja, bowiem bardzo nikczemna i bynajmniej Ciebie niegodna. Ty sam, Jezu wykonaj za mnie, co moje siły przechodzi. Sam sobie w imieniu moim oddaj świetny hołd pochwał, z którymi się łączą Wybrani Twoi za ten szczególnie dar, że Ty sam mi jesteś Bogiem moim i że mnie jako i całemu stworzeniu dałeś się poznać i dozwoliłeś byśmy Cię miłowali i chwalili. Amen.

Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus

3 STYCZNIA

Różaniec śpiewany.

Przed zaczęciem Różańca:

Jezu, słodki nasz Zbawicielu, świata wszego Odkupicielu,
Przez Matki Twej przyczynę, daj nam, co Imię Jezus znamy,
Niech je w ustach, w sercu mamy, dziś i w śmierci godzinę.

Antyfona: Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi. Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiony! Do Ciebie wołamy wygnane Adama potomstwo, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym padole łez. Tedy więc Opiekunie nasz! one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a zasługi męki Twej przenajdroższej, które są błogosławionym owocem życia Twego na świecie, po tem wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawy! o litościwy! o słodki Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, zmiłuj się nad nami.

Potem czyta się intencje jak następuje: Na większą cześć i chwałę Pana Boga wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego, na wysławienie Najświętszego Imienia Jezus, na podwyższenie Kościoła świętego, wykorzenienie herezji, zgodę panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za więźniów, niewolników, za chorych w tej chwili konających, za dusze w czyśćcu zostające i na odpuszczenie grzechów naszych, ofiarować będziemy część 1 (2 lub 3) Różańca świętego o Najświętszym Imieniu Jezus, rozpamiętywając tajemnice zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Boskie, na ród ludzki i Kościół święty hojnie wylane.

W szczególności ofiarować będziemy za: np.
1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyjących, jako i umarłych.
2. Za braci i siostry Różańca świętego tak żyjących, jako i umarłych.
3. Za rodziców, braci i krewnych tak żyjących jak i umarłych.
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.
5. Za chorych i konających.
6. Za dusze wiernych zmarłych.

Prośmy też tegoż Pana Zbawiciela i Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, żeby nam zawsze był na pomocy i we wszystkich potrzebach naszych, łaską Swoją przenajświętszą dopomagać nam raczył.

CZĘŚĆ PIERWSZA – WESOŁA

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jeśli Różaniec odprawia się za umarłych, to wszędzie zamiast wiersza: «Chwała Ojcu» śpiewa się:

K. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Hymn Św. Bernarda

(Na melodyę: «Jezusowi pokłon dajmy»).

Jezusa słodkie wspomnienie daje sercu pocieszenie,
Lecz nad miód i wszystko słodsza Jego obecność najsłodsza.
Nic się śpiewać wdzięczniejszego, nic słyszeć może milszego,
Nic w myśl nie wchodzi lepszego, niż Jezus, Syn Boga mego.
Nadziejo pokutujących, Jezu, ucieczko proszących,
Jakoś dobry szukającym, a cóż Ciebie znajdującym?
Jezu serdeczna słodkości, źródło żywe dusz jasności,
Przewyższasz wszelkie radości, wszelkie żądze i lubości.
Ani język to wymówić, ni pismo może wysłowić,
Ten powie, co mógł spróbować, co jest Jezusa miłować,
Jezu, Królu dziwnej chwały i zwycięzco okazały,
Słodkości niewymówiona, Miłości nienasycona.
Zostań Jezu, mieszkaj z nami, świeć nam Twymi promieniami,
Oddaliwszy dusz ciemności, nie oddalaj Swej słodkości.

TAJEMNICA PIERWSZA – Wcielenie Syna Bożego

(Ta sama melodia jak wyżej).

Jezus przedwieczna mądrości,
Pannie przedziwnej czystości
Przez Gabryela zjawiony,
Dla nas stał się Bóg wcielony.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Józefie, synu Dawidów, nie bój się wziąć, sobie Maryję za małżonkę, bo co się w Niej poczęło, z Ducha Świętego jest; porodzi bowiem Syna i nazwiesz Imię Jego Jezus.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz któryś nie z potrzeby Twojej, ale z użalenia człowieka straconego w żywot panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowiedzianej jedności wiecznie przyjął, prosimy Cię, wstąp w niegodne serca nasze, a złącz je tak mocno z Sobą, żeby się od Ciebie nigdy nie odłączały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA DRUGA – Nawiedzenie świętej Elżbiety

Jezus, dobro nieskończone,
Z Panną czystą w górną stronę
W dom Elżbiety, gdy się spieszy,
Jana przyjściem Swojem cieszy.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Błogosławioną Mnie nazywać będą wszystkie narody, albowiem uczynił Mi Pan wielkie rzeczy, Ten który możny jest i święte Imię Jego.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Dobrotliwy Panie, Jezu Chryste, któryś jeszcze w żywocie Matki Swojej zamkniony, mocą Bóstwa Twego zaczął sprawować zbawienie nasze, wejrzyj na nas w ciemnościach grzechu zamknionych, a przez nieograniczoną moc Swoją jako drugiego Jana nawiedź nas, oświeć i wzbudź, abyśmy Cię znali i radowali się na przyjście Twoje. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA – Narodzenie Syna Bożego

Jezus, słodki Bóg wcielony,
Z czystej Panny narodzony,
Zaczyna krwawe ofiary,
Trzech Królów przyjmuje dary.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Gdy się spełniło dni osiem po narodzeniu, aby obrzezano Dzieciątko, nazwane jest Imię Jego Jezus.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas grzesznych w podłej stajni między bydlętami narodzony, ósmego dnia przy obrzezaniu krew Swoją wylać raczył, prosimy Cię: obmyj serca nasze tą Krwią Przenajdroższą i oczyść od wszelkich grzechów, abyśmy mogli Tobie czystem sercem służyć i Przenajświętsze Imię Twoje wielbić. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA – Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele

Jezus czystych serc wesele,
Stał się ofiarą w kościele,
Matce o Nim prorokuje
Symeon, gdy Go piastuje.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus do kościoła, aby za nie ofiarę uczynili wedle zwyczaju zakonnego, Symeon też wziął Je na ręce swoje i błogosławił Pana.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas, śmierci wiecznej godnych, chciał być Bogu Ojcu za wdzięczną i żywą ofiarę stawiony racz też serca nasze tak oczyścić i przygotować, aby Tobie, Panu Bogu naszemu, ofiarą miłą i przyjemną być mogły. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA – Znalezienie Pana Jezusa w kościele

Jezus między doktorami,
Słodkiemi gdy ich ustami
Uczy; przez trzy dni zgubiony,
Z radością jest znaleziony.
Bądź chwała Tobie Jezu miłościwy,
Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy;
Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,
Z ust naszych płynie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Poszedł Pan Jezus z Panną Maryją i z Józefem do Nazaret i był im posłuszny i pomnażał się mądrością, wzrostem, łaską u Boga i u ludzi.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś w Jeruzalem pozostawszy, dopuścił, aby Cię Matka Twoja najmilsza przez trzy dni tęskliwie szukała i z wielką radością w kościele między doktorami uczącego znalazła, pokornie prosimy, niech my Ciebie przez grzechy nasze nie utrącamy; a jeżeli byśmy kiedy utracili, daj nam się prędko przez skruchę i prawdziwą pokutę znaleźć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

Antyfona na zakończenie części pierwszej: Chwalcie Imię Jego, bo jest wdzięczny Pan; na wieki miłosierdzie Jego, a od rodzaju do rodzaju prawda Jego.

K. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje.
W. Albowiem nie opuszczasz szukających Ciebie Panie.

K. Módlmy się: Świętego Imienia Twego Panie Jezu Chryste, bojaźń pospołu i miłość niech mamy wiekuistą; ponieważ Twojem rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmiennem umiłowaniu Twojem postanawiasz. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

Wierzę w Boga Ojca – Litania do Najświętszego Imienia Jezus.

CZĘŚĆ DRUGA – BOLESNA

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jeśli Różaniec odprawia się za umarłych, to wszędzie zamiast wiersza: «Chwała Ojcu» śpiewa się:

K. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Hymn Św. Bernarda

(Na melodye: «O duszo wszelka»)

Jezusowa miłość słodka, wdzięczna, trwała a nie krótka,
Jest wdzięczniejsza tysiąc razy, niźli język czyj wyrazi.
Męka Jego pokazuje, toż wylana Krew wskazuje,
Przez co nam Bóg odkupienie Swoje daje i zbawienie.
Jezusa wszyscy poznajmy, miłości Jego żądajmy,
Jezusa chciwie szukajmy, szukając nie ustawajmy.
Miłującego miłujmy, miłość miłością wetujmy,
Za tą miłością biegajmy, a chęć chęcią oddawajmy.
Jezu, sprawco łaskawości, nadziejo wszelkiej radości.
Źródło łaski i pociechy, prawdziwo serca uciechy.
Jezu dobry, niech uczuję, jak Twa miłość obfituje,
Daj mi kiedyś w obfitości zażyć chwały Twej radości.
Zostań Jezu, mieszkaj z nami, świeć nam Twemi promieniami.
Oddaliwszy dusz ciemności, nie oddalaj Swej słodkości.

TAJEMNICA PIERWSZA – Pojmanie Pana Jezusa w ogrójcu

Jezus krwawym potem zlany,
Od zdrajcy na śmierć wydany,
Bóg związany od stworzenia,
Srogie cierpi obelżenia.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Zdrajca Judasz dał Żydom ten znak, mówiąc: kogo ja pocałuję, ten jest, imajcie Go.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: O najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś przez pocałowanie Judasza zdradliwie na śmierć był wydany i od najmilszych uczniów Swoich opuszczony, nie opuszczaj nas słodki Panie i w ręce tych, którzy czyhają na zgubę duszy naszej nas nie podawaj. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA DRUGA – Biczowanie Pana Jezusa

Jezus z szat Swych obnażony,
Gdy był u słupa sieczony;
Ciało szarpią, rwą sztukami.
Krew się leje strumieniami.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Gdy tłuszcza żydowska następowała na Piłata, tedy Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował Go.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Jezu najcierpliwszy, któryś dla zbawienia naszego o synów zatracenia jako niewinny Baranek był związany, naśmiewany, zelżony, upoliczkowany, a na ostatek u słupa sromotnie i niemiłosiernie ubiczowany i skatowany, racz nam od puścić grzechy i zmiłować się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA – Koronowanie Pana Jezusa

Jezus zelżywej korony
Cierniem okrutnie zraniony;
Król nad królmi jest wyśmiany,
W podłą purpurę przybrany.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Wyszedł tedy Pan Jezus od Piłata, niosąc na głowie Swojej cierniową koronę a szkarłatną szatę na Sobie.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Jezu najpokorniejszy, Królu wszystkich królów, któryś na większą wzgardę zamiast szaty i laski królewskiej, w suknię szkarłatną obleczony, w ręku trzcinę trzymał, a zamiast drogiej korony, ostrą, cierniową na głowie nosił; odpuść nam grzechy a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA – Jezus niesie krzyż na górę Kalwaryi

Jezus Baranek prawdziwy,
Przez dekret niesprawiedliwy
Idzie na śmierć osądzony,
Niosąc krzyż, pada zemdlony.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Wydał tedy Piłat Pana Jezusa, aby był ukrzyżowany, i wzięli Go i wyprowadzili z krzyżem na górę Kalwarię.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego niż łotr Barabasz był rozumiany i niesprawiedliwym dekretem na śmierć osądzony, a srogiemi mękami, ranami i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim, krzyż Sobie na śmierć niosąc: odpuść nam grzechy i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Jezus na krzyżu rozpięty,
Podjąwszy ból niepojęty,
Gdy umiera śmiercią srogą,
Dla nas kładzie duszę drogą.
Bądź chwała Tobie, Jezu miłościwy,
Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy
Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,
Z ust naszych płynie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie Nazareński, Królu żydowski, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: A gdy przyszli z Panem Jezusem na miejsce, które zwano Kalwaryą, tam Go ukrzyżowali i łotrów dwóch, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
W. Teraz i na wieki wieków.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Jezu najmiłosierniejszy, któryś jako złoczyńca obnażon między dwoma łotrami wisiał, a wszelakie urągania, naśmiewiska i boleści niezmierne cierpiąc, ocleni i żółcią był pojon i wielkim głosem zawoławszy, za nas na krzyżu umarł, racz się zmiłować nad nami grzesznymi. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

Antyfona na zakończenie części drugiej: Upokorzył samego Siebie Pan Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej; przeto też Go Bóg wywyższył i darował Mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.

K. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W. Żeś przez święty Krzyż Twój świat odkupić raczył.

K. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mąk krzyż i śmierć Twoją między sądem Twoim a duszami naszym teraz i w godzinę śmierci naszej, a racz nam darować łaskę i miłosierdzie, żywym i umarłym grzechów odpuszczenie, Kościołowi Twojemu pokój i zgodę, a nam grzesznym żywot i chwałę wieczną. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków.
W. Amen.

Wierzę w Boga Ojca – Litania do Najświętszego Imienia Jezus.

CZĘŚĆ TRZECIA – CHWALEBNA

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
W. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jeśli Różaniec odprawia się za umarłych, to wszędzie zamiast wiersza: «Chwała Ojcu» śpiewa się:

K. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Hymn Św. Bernarda

Jezu nad słońce jaśniejszy i nad balsam przyjemniejszy,
Słodszy nad wszystkie słodkości, milszy nad wszystkie miłości.
Tyś mej duszy jest kochanie, Tyś miłości wykonanie,
Tyś ma chwała, Tyś me mienie, o Jezu! Światło, zbawienie.
Z Tobą chcę być, gdzie Ty będziesz, nigdy Jezu mnie nie zbędziesz,
Kiedyś już wziął serce moje, weź i mnie, ostatki Twoje.
Jezu, Królu cnót i chwały, Królu zwycięstwem wspaniały,
Jezu, wszech odpustów Sprawco i niebieskiej chwały Dawco.
Tyś źródło wszelkiej litości, Tyś jasność wiecznej światłości,
Odpędź obłoki ciemności, daj chwałę duszy w jasności.
Jezus w pokoju króluje, który nad wszystko celuje,
Tego dusza moja żąda, Jego pokoju wygląda.
Jezus do Ojca wrócony, Panem niebieskiej korony.
Mnie też serce odbieżało, za Jezusem się udało.
Idźmy za Nim wszyscy z chwałą i z modlitwą doskonałą,
Prosząc, by nas wziął do Siebie i dał nam żyć z Sobą w niebie.

TAJEMNICA PIERWSZA – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jezus od zmarłych powstawszy,
Śmierć i piekło zwojowawszy,
Pokazał się pożądanym,
Matce i uczniom kochanym.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Anioł Pański pokazał się Maryom, mówiąc: Jezusa ukrzyżowanego szukacie, już zmartwychwstał jako powiedział. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś mocą Bóstwa Swego więźnie z otchłani wywiódł i śmierć zwyciężywszy, trzeciego dnia zmartwychpowstał; racz też wzbudzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego dusze nasze, abyśmy w prawej wolności żyjąc, Tobie samemu służyli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA DRUGA – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus w niebo gdy wstępuje,
Łaskę Swoją obiecuje,
Przy Boskiej siadłszy prawicy,
Tron wiecznej chwały dziedziczy.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: A Pan Jezus potem, jako mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożej. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Bądź pochwalony wiecznie Panie Jezu Chryste, któryś w nieśmiertelność i chwałę przybrany z wielką mocą do nieba wstąpił i siadł na prawicy Ojcowskiej jako Król prawdziwy nieba i ziemi; prosimy, pociągnij nas tą mocą Twoją, aby się około omylnych rozkoszy świata tego nie błąkało serce nasze, ale za Tobą ustawicznie tęskniąc, przy Tobie się gorącem rozmyślaniem w niebie zawsze bawiło. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA – Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Jezus uczniów serca czyste,
Przez łaski z nieba ogniste,
Darami Ducha Świętego,
Napełnił za przyjściem Jego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami wszelkie sprawy Boskie. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś z Majestatu chwały Twojej Ducha Świętego Apostołom zesłał, który i onych i Kościół Twój udarował wielkimi z nieprzebranej skarbnicy Trójcy Przenajświętszej upominkami; spuść w oziębłe i ciemne serca nasze ten ogrzewający i oświecający ogień Ducha Świętego, aby nas grzesznych oświecił i tak rozpalił, żebyśmy z Tobą jednym w nierozerwanej miłości duchem zawsze byli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jezus Matkę Swą kochaną
W ozdobę chwały przybraną,
Wziętą w niebo przez Anioły,
Przeniósł na tryumf wesoły.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Wzięta jest Panna Maryja do nieba, weselą się Anieli i wychwalając Ją błogosławią Pana. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Bądź pochwalony Panie Jezu Chryste, żeś Najświętszą Matkę Twoją ku chwale zmartwychwstania wzbudził i do królestwa Twego przeniósł; daj nam się i tu i w niebie z chwały Jej weselić. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA – Koronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie

Jezus w niebieskim Syjonie
I na wiecznej chwały tronie,
Matkę Swoją koronuje,
Gdzie z Nim na wieki króluje.
Bądź chwała Tobie Jezu miłościwy,
Z Ojcem i z Duchem Świętym dobrotliwy,
Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,
Z ust naszych płynie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

(10 razy) Jezusie, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu…

Antyfona: Umiłował Ją Król więcej nad wszystkie niewiasty i włożył na głowę Jej koronę królestwa Swojego. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków, (Alleluja).

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały, któryś zasługi Najświętszej Matki Twojej koroną królestwa wiecznego nagrodził, racz nas też uczestnikami tej korony uczynić, którzyśmy się Tobie i Matce Twojej na służbę wieczną oddali, z którą niech Ci będzie cześć, chwała teraz i na wieki wieków.
W. Amen.

Antyfona na zakończenie trzeciej części: Na Imię Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano, niebieskie, ziemskie, piekielne i wszelki język niech wyznaje, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. (Alleluja).

K. Wszystkie narody, którekolwiek stworzył, przyjdą i będą się przed Tobą kłaniały. (Alleluja).
W. I będą wielbiły Imię Twoje. (Alleluja).

K. Módlmy się: Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego, sprawił wiernym Twoim z wielką słodkością ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe, daj nam to z łaski Twojej, aby wszyscy, którzy Je czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia słodkości w wieku niniejszym, a w przyszłym wesela i nieograniczonego błogosławieństwa dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
W. Amen.

Wierzę w Boga Ojca – Litania do Najświętszego Imienia Jezus.

K. Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego,
W. zbawion będzie. (Alleluja).

K. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja).
W. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja).

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus najmilszego jedynego Syna Twego Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, abyśmy tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli z Nim w niebie szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
W. Amen.

Polecenie siebie samych Panu Jezusowi:

K. O Panie Jezu Chryste, polecamy się Twojej Najświętszej opiece, pokaż Twą litość nad nami. O najłaskawszy, o najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz, o nadziejo nasza, zbawienie nasze jedyne, o najdobrotliwszy Jezu, kochanku nasz najmilszy, o wszystka miłości nasza, słodkości serca naszego, żywocie duszy naszej, o najjaśniejsza światłości nasza, największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze najwyższe, dobroci nasza, doskonałości nasza, o raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz, przybądź nam na pomoc. Prosimy odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, prosimy ducha dobrego, prosimy łaski: napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas; dajże nam Najsłodszy Jezu, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych miłowali. Niech Ci będzie cześć i chwała, drogi nasz Odkupicielu, teraz i na wieki wieków.
W. Amen.

Koronka do Najświętszego Imienia Jezus

Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

Koronkę odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

P. Jezu, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Jezu, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym paciorku: Ojcze nasz…

Na 3 małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach: Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w Nim zbawienie jest.

Na 10 małych paciorkach: Święte Imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię.

Po każdej dziesiątce: Jezu, zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie: Boże, Ty przez Wcielenie swojego Słowa rozpocząłeś zbawienie ludzi. Okaż miłosierdzie tym, którzy Cię błagają, aby wszyscy uznali, że nie ma innego imienia, do którego winni się zwracać, jak tylko imię Twego Jednorodzonego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Różaniec do Imienia Jezus

Jezus

Początek – tak jak na zwykłym różańcu. Później rozważamy tajemnicę i odmawiamy na dużych paciorkach: Ojcza nasz i Zdrowaś Maryjo. Na małych paciorkach 10 razy: Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. (1 stycznia w intencji pokoju – Jezu, Dawco pokoju, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu…

Tajemnice Radosne

1. Dzieciątko Boże otrzymuje Imię Jezus.
2.
Jezus przyjmuje hołd uczonych.
3.
Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie.
4.
Jezus odsłania blask swego bóstwa na górze Tabor.
5.
Jezus triumfalnie wkracza do Jerozolimy.

Tajemnice Bolesne

1. Jezus pojmany w Ogrójcu.
2.
Jezus ubiczowany.
3.
Jezus cierniem ukoronowany.
4.
Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię.
5.
Jezus umiera na krzyżu.

Tajemnice Chwalebne

1. Jezus zmartwychwstaje.
2.
Jezus wstępuje do Nieba.
3.
Jezus zsyła Ducha Świętego.
4.
Jezus przyjmuje Maryję do Nieba.
5.
Jezus koronuje Maryję w Niebie.

Na koniec można odmówić Litanię do Najświętszego Imienia Jezus.

***

Miesięcznik „Różaniec” nr. 01/703 2011 – II OKŁADKA.

Koronka do Świętego Imienia

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na medaliku z Najświętszym Sakramentem: Akt skruchy: O Boże mój, ponieważ jesteś nieskończenie dobry, i ponieważ kocham Cię nad wszystko, żałuję i boleję z całego serca żem obraził Ciebie; i postanawiam jak najmocniej, za pomocą łaski Twojej już nigdy nie grzeszyć, i strzec się i unikać wszelkiej pobudki i okazji do grzechu. Amen.

I. Na dużym paciorku: Panie, Tyś powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Pukam, szukam i proszę o łaskę…

Na 10 małych paciorkach: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

II. Na dużym paciorku: Panie, Tyś powiedział: „O cokolwiek prosicie Ojca mojego w moim imieniu On wam to da”. Oto ja Twojego Ojca, w Twoim Imieniu, proszę o łaskę…

Na 10 małych paciorkach: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

III. Na dużym paciorku: Panie, Tyś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, a Słowa moje nie przeminą”. Proszę Cię o tę łaskę, ponieważ Twoje Słowa są prawdziwe.

Na 10 małych paciorkach: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Koronka do Świętego Imienia

Paciorki Jezusa

Pan Jezus modli się

Paciorki Jezusa składają się ze 100 paciorków, połączonych krzyżykiem Jerozolimskim. Do krzyża nie przypisano żadnej modlitwy, jednakże odmawianie różańca można rozpocząć od wykonania znaku krzyża. Następnie odmawiający przy każdym paciorku powoli i z zadumą wypowiada słowa modlitwy Jezusa:

„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”.

lub

„Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”.

lub

„Panie Jezu, zmiłuj się”.

lub

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”.

lub

„Jezu”.

Paciorki Jezusa - Modlitwa Jezusowa - Modlitwa Serca - Opowieści Pielgrzyma - Modlitwa Nieustanna

Różaniec rzymskokatolicki 100 paciorków do Modlitwy Serca, Modlitwy Jezusowej, Modlitwy Nieustającej.

WIĘCEJ INFORMACJI O MODLITWIE W KATEGORII CZOTKI!

***

Książka: „Katolickie sakramentalia – Jak czerpać z bogactw Kościoła” Autor: Ann Ball. Gdańsk 2005 rok.

Koronka na chwałę Najświętszego Imienia Bożego

Dla wynagrodzenia bluźnierstw

W Imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego. Amen.

Zamiast Wierzę w Boga, mówi się: Chwalimy Cię Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój Święty odkupił świat.

Na 3 małych paciorkach mówi się:
1. Niech Najświętsze Imię Boże będzie uwielbione przez Przenajświętszą Duszę Słowa Wcielonego.
2. Niech Najchwalebniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez Najsłodsze Serce Słowa Wcielonego.
3. Niech Najdostojniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez wszystkie Rany Słowa Wcielonego.

Na 5 dużych paciorkach mówi się: Przez Usta Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, wzywamy Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego i przez Błogosławione Ręce Niepokalanej Maryi Panny, ofiarujemy Ci, o mój Boże, wszystkie Hostie znajdujące się na ołtarzach naszych, jako ofiarę wynagradzającą i zadość czyniącą za wszystkie bluźnierstwa znieważające Święte Imię Twoje.

Na małych paciorkach każdego dziesiątka:
1. Pozdrawiam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
2. Czczę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
3. Wielbię Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
4. Wysławiam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
5. Chwalę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
6. Wychwalam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
7. Głoszę Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
8. Wywyższam Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
9. Kocham Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.
10. Błogosławię Cię, o Najświętsze Imię Boga Żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.

Westchnienia:
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie za grzechy nasze i za potrzeby Kościoła Świętego.
Najsłodsze Serce Jezusa, Pośredniku nasz, przebłagaj Ojca Twojego i zbaw grzeszników.
Niepokalane Serce Maryi, ucieczko grzeszników, powstrzymaj pociski Sprawiedliwości Bożej.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Wszyscy Święci, módlcie się za nami.

Boże, Obrońco nasz, wejrzyj na nas i zwróć Oczy Twarzy Chrystusa Twojego. Amen.