Koronka do 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa Chrystusa za dusze w Czyśćcu cierpiące

Odmawia się na Różańcu.

Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

I. Na dużym paciorku: Jezu ukrzyżowany, uwielbiam Cię i w duchu całuję świętą ranę prawej ręki Twojej. Błagam Cię, racz się zlitować nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Odpuść im pozostałe kary i przyjmij je do wiecznego szczęścia, a szczególnie dusze moich rodziców, rodzeństwa, krewnych i przyjaciół. Ojcze nasz…

(10 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Chwała Ojcu…

II. Na dużym paciorku: Jezu ukrzyżowany, pokornie Cię uwielbiam i w duchu całuję ranę lewej ręki Twojej. Racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiecznego spoczynku. Szczególnie proszę Cię za duszami wszystkich moich dobroczyńców. Ojcze nasz…

(10 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Chwała Ojcu…

III. Na dużym paciorku: Jezu ukrzyżowany, w duchu całuję ranę prawej nogi Twojej. Racz oczyścić dusze w czyśćcu cierpiące z pozostałych zmaz grzechowych i uradować rychłym oglądaniem Twojego Boskiego Oblicza. Szczególnie proszę Cię za duszami, które cierpią jeszcze z mojej winy. Ojcze nasz…

(10 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Chwała Ojcu…

IV. Na dużym paciorku: Jezu ukrzyżowany, całuję w duchu ranę lewej nogi Twojej. Racz uwolnić dusze z ognia czyśćcowego i dozwolić im cieszyć się z Tobą w niebie. Szczególnie proszę Cię za duszami, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Ojcze nasz…

(10 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Chwała Ojcu…

V. Na dużym paciorku: Jezu ukrzyżowany, chciałeś jeszcze po śmierci być włócznią przebity. Przez ranę świętego boku Twego racz dusze cierpiące, najbliższe wybawienia, wprowadzić do wiecznej szczęśliwości, gdzie za mną wstawiać się będą, abym i ja kiedyś wiecznej szczęśliwości dostąpił i tam wraz z nimi Ciebie, Ojca i Ducha Świętego chwalił i uwielbiał na wieki. Amen. Ojcze nasz…

(10 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Chwała Ojcu…

Na zakończenie: (3 razy) Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Koronka dla świętych dusz w Czyśćcu

Na krzyżyku: De Profundis (Psalm 130) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję  Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Na pierwszym dużym paciorku: Ojcze nasz…

Na pierwszym małym paciorku: Akt Wiary O mój Boże, wierzę, że Ty jeden Bóg w trzech Osób Boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wierzę, że Twój Boski Syn stał się człowiekiem i umarł za nasze grzechy, i że On przyjdzie sądzić żywych i zmarłych. Uważam, że te i wszystkie prawdy, które Święty Kościół katolicki naucza, żeś ujawnił je, którzy nie mylisz się, ani nie zwodzisz.

Na drugim małym paciorku: Akt Nadziei O mój Boże, powołując się na Twoją wszechmoc i miłosierdzie nieskończone mam nadzieję otrzymać przebaczenie moich grzechów, pomocy łaski Twojej, i życie wieczne, przez zasługi Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

Na trzecim małym paciorku: Akt Miłości O mój Boże, kocham Cię ponad wszystko, z całego serca i duszy, bo Ty jesteś dobry i godny miłości. Mam miłować bliźnich jak siebie z miłości do Ciebie. Wybaczam wszystkim, którzy ranili mnie, i proszę o przebaczenie wszystkich, których ja raniłem.

Na drugim dużym paciorku: Chwała Ojcu..

Na 4 częściach po 10 małych paciorków każda: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Po każdym dziesiątku: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwa na zakończenie: O najbardziej delikatne Serce Jezusa, zawsze obecny w Najświętszym Sakramencie, zawsze spożywane z żarliwej miłości do biednych dusz w czyśćcu niewoli, zmiłuj się nad duszami naszych zmarłych przyjaciół i krewnych, zwłaszcza tych, którzy byli w pobliżu i drogie dla nas w życiu. Przynieś je z dala od cienia wygnania do jasnego nieba, gdzie dom. Mamy nadzieję, że Ty Jezu i Twoja Matka dacie im wieczną błogość. Amen.

Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych. Amen.

 ***

40 paciorków tego różańca symbolizuje 40 godzin. Nasz Pan Jezus zstąpił do piekieł, aby zapewnić duszom zbawienie, które umarły przed Jego Narodzeniem. 

Koronka dla świętych dusz w Czyśćcu

Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny

Czyściec dla dusz

Za dusze w Czyśćcu cierpiące

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym złotym paciorku: Ojcze nasz…

Na małym białym paciorku: I. Ku czci wszystkich Świętych: Chwała Ojcu…

Na małym zielonym paciorku: II. Ku czci Św. Michała Archanioła: Chwała Ojcu…

Na małym różowym paciorku: III. Ku czci Św. Aniołów Stróżów: Chwała Ojcu…

Na drugim dużym niebieskim paciorku: Zdrowaś Maryjo…

Na medaliku centralnym z Panią Maryją (jak jest): Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz.

Na trzech małych czerwonych paciorkach (w każdej tajemnicy): Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Na dalszych dużych niebieskich paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Obietnice Matki Bożej: Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśśca i pięćset dusz z każdego poziomu. Każda dusza wybawiona przez Łaską tej Koronki będzie się wstawiać a szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa… otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce. Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom – Bojaźń Boża

II poziom – Miłość

III poziom – Wiara

IV poziom – Nadzieja

V poziom – Posłuszeństwo

VI poziom – Cierpliwość

VII poziom – Pobożność

VIII poziom – Wstydliwość

IX poziom – Roztropność

X poziom – Męstwo

XI poziom – Umiarkowanie

XII poziom – Czystość

XIII poziom – Sprawiedliwość 

Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Matki Bożej Dziewicy Maryi

Rożaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny